Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

hidingtonight
0147 0292
Reposted fromsavatage savatage viaprengelbitte prengelbitte
hidingtonight
hidingtonight
2637 0419 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
hidingtonight
8910 d238 500
Reposted fromink ink viairmelin irmelin

March 21 2019

hidingtonight
0656 1d1b 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viashampain shampain
hidingtonight
8587 08a3 500
hidingtonight
2075 fb33 500
Reposted fromsoftboi softboi viaCattleya Cattleya
hidingtonight
3554 3586 500
Reposted fromniente niente viazapiski zapiski
hidingtonight
Bywa że ludzie zamiast wyjaśniać ze sobą pewne rzeczy, wolą się rozstać. Mówią, dziękuję za współpracę, następny czy następna, proszę. Nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z tego, że nierozwiązane w jednym związku problemy wcześniej czy później pojawią się w nowym związku. Tak jest ze strachem, niemożnością wyartykułowania uczuć, z zazdrością, z milionem innych rzeczy. One nie należą do naszego partnera, tylko do nas. Są naszą własnością i dopóki nie zrozumiemy, że gdziekolwiek uciekniemy, przeprowadzimy się, przeniesiemy ten bagaż ze sobą. Nawet dobrze ukryty, kiedyś przypomni o sobie, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCattleya Cattleya
hidingtonight
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCattleya Cattleya
hidingtonight
1772 dd8d 500
hidingtonight
Czego mógłbym Ci dzisiaj życzyć? Chyba tylko tego wszystkiego czego Ci tak naprawdę brakuje. A o czym wiesz tylko Ty.  A może zaczęłaś już rozmawiać z bliskimi na ten temat? W każdym razie, życzę Ci uzupełnienia wszystkich braków. By poczuć się całością.
Reposted fromPoranny Poranny

October 23 2018

hidingtonight
7616 8d25 500
Reposted fromfungi fungi viacytrusowa cytrusowa
hidingtonight
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaciarka ciarka
hidingtonight
hidingtonight
9793 6d99 500
Reposted froms3 s3 viashampain shampain
5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
hidingtonight
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...