Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

hidingtonight
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— Wyśnione miłości
hidingtonight
3425 8394
Reposted fromkarahippie karahippie
hidingtonight
0694 cf71
Reposted fromohshit ohshit viamadamebutterfly madamebutterfly
hidingtonight
6478 d929
Reposted fromminna minna viapsychoviolet psychoviolet
hidingtonight
2143 2764
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapsychoviolet psychoviolet
hidingtonight
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
hidingtonight
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viapsychoviolet psychoviolet
hidingtonight
3728 87ae
Reposted frommental-cat mental-cat viaaynis aynis
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viapatyna patyna
hidingtonight
hidingtonight
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viashampain shampain
hidingtonight
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
hidingtonight
4826 f490
Reposted fromnezavisan nezavisan viatwice twice
hidingtonight
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viatwice twice
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatakimorrissey takimorrissey
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viatoniewszystko toniewszystko
hidingtonight
0411 eae1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafalkowska falkowska
4531 dc49 500
Reposted fromtwice twice viafalkowska falkowska

February 23 2017

hidingtonight
8226 526f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viarobints robints
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl