Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

hidingtonight
9457 0f50 500
Reposted fromrichardth richardth viaorangeugarte orangeugarte
hidingtonight
7569 94a1
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
5565 5eb2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viala-lu la-lu
hidingtonight
8487 abb9
Reposted fromsadeyes sadeyes viakajakkowalik kajakkowalik
hidingtonight
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
hidingtonight
3499 944f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
hidingtonight
2263 2678 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
hidingtonight
0851 0821 500
Reposted frompiehus piehus viawhiskywithsprite whiskywithsprite
hidingtonight
0459 9a79

April 24 2018

hidingtonight
4911 8e8e
Reposted fromTamahl Tamahl vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
8597 a038 500
Reposted fromfungi fungi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viala-lu la-lu
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamuladhara muladhara
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viala-lu la-lu
hidingtonight
7488 ea7f

Reposted fromkacraps kacraps viairmelin irmelin
hidingtonight
5792 98de 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
6495 dc42 500
Reposted frombrumous brumous vianiedoopisania niedoopisania
hidingtonight
3720 533e 500
Reposted fromLuna- Luna- viawhiskywithsprite whiskywithsprite
hidingtonight
4785 86bb 500
Reposted fromtfu tfu viaskynetpizza skynetpizza
hidingtonight
Zakochałam się tak, jak zasypia się w samochodzie, gdy prowadzi ktoś, komu ufamy – stopniowo, niepostrzeżenie przymykamy oczy i pozwalamy, aby ruch auta ukołysał nas do snu. „Pozwalać” to jest kluczowe słowo. Mogłam się powstrzymać. Mogłam zepchnąć te uczucia do najciemniejszego zakamarka duszy i zamknąć je tam, podobnie jak robiłam z wieloma innymi uczuciami, które zakłócały mi spokój. Przez pewien czas rzeczywiście próbowałam tego dokonać, ale bez przekonania i cały ten wysiłek był z góry skazany na niepowodzenie.
— Hillary Jordan - "Błoto"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakajakkowalik kajakkowalik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl