Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

hidingtonight

i12bent: Lucien Lorelle: Nu 3, procédé chromogène, ca. 1946-50

1010 5d9e 500
Reposted fromchinonshou chinonshou viairmelin irmelin
hidingtonight
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy

June 28 2018

hidingtonight
7576 2dd9
Reposted fromkarahippie karahippie

June 27 2018

hidingtonight
2996 6be1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

June 26 2018

hidingtonight
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viasundaydress sundaydress
hidingtonight
8771 4bfc 500
bambo się przeliczył
Reposted fromZircon Zircon viawyspian wyspian
hidingtonight
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viasundaydress sundaydress
hidingtonight
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette viasundaydress sundaydress
hidingtonight
Jestem dziwadłem, nie umiem skakać z kwiatka na kwiatek. Ludzie nawiązują romanse lub trwalsze związki, a potem się rozstają i zapominają. Jakby chodziło o zmianę rodzaju płatków śniadaniowych. A ja nie potrafię zapomnieć osób, z którymi byłam związana, bo każda miała w sobie coś wyjątkowego. (...)
Koniec związku to dla mnie cios, z którego nigdy się nie otrząsam, dlatego niełatwo się angażuję. Bo to jest zbyt bolesne. Nawet gdybym to robiła dla sportu, tęskniłabym potem za czyjąś zwyczajnością.
hidingtonight
4324 1e5f
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka
hidingtonight
1470 762d
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
hidingtonight
hidingtonight
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
hidingtonight
2981 9c46
Reposted fromkarahippie karahippie
hidingtonight
2996 6be1
Reposted fromkarahippie karahippie
hidingtonight
3003 4e4a
Reposted fromkarahippie karahippie
hidingtonight
Reposted frompffft pffft viawyspian wyspian
hidingtonight
4728 5464 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
hidingtonight
7906 2e2c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl