Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

2813 ca38
Reposted fromclitoris clitoris viaindisputabel indisputabel

May 23 2017

hidingtonight

May 19 2017

hidingtonight

May 18 2017

hidingtonight
7070 d68c 500
Reposted fromoblivious oblivious vianiedoopisania niedoopisania
6452 49d6
hidingtonight
Z każdym kolejnym dniem wszystko na nowo staje się możliwe.
hidingtonight
Reposted fromkrzysk krzysk viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
hidingtonight
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viazabka zabka

May 15 2017

hidingtonight
4753 b008 500
Reposted fromno-maam no-maam viamol mol
0689 ff02
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamol mol
4826 95df 500
Sophie Jodoin, from the series Remnants, 2011
Reposted frombackground background viatoniewszystko toniewszystko
hidingtonight
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
hidingtonight
7895 e0f0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatoniewszystko toniewszystko
hidingtonight
Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować. Mówię o tobie, Karen. To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Jeśli nie jestem z tobą teraz, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie. Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem.
— Hank Moody, Californication
hidingtonight
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca. I to pewnie najmniej romantyczna rzecz, jaką dziś usłyszysz. Kiedyś usłyszałem od dziewczyny, dojrzałej wbrew pozorom: "Jeżeli mamy być w związku, to chcę mieć dużo seksu i same komplementy". Próbowałem jej wytłumaczyć, że życie tak nie wygląda. Dobrze, że powiedziała mi o swoich oczekiwaniach, ale ja mocno stąpam po ziemi i wiem, że tak się nie da. Że będzie bardzo różnie. Pomyślałem sobie, żeby lepiej się zdecydowała na o 30 lat starszego pana, który będzie klaskał, jak ona zatańczy. Ja mam jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy do zrobienia. I absolutnie nie jestem jej w stanie zagwarantować tego, czego oczekuje.
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą.
Reposted frommhsa mhsa viatoniewszystko toniewszystko
hidingtonight
3000 f39f
Reposted frombanshe banshe vianiedoopisania niedoopisania
hidingtonight
4469 6150
Reposted fromfuckblack fuckblack viaindisputabel indisputabel
hidingtonight
6146 d7f5 500
Reposted frompffft pffft viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl